Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

blog post

מערב במכשיר הטלפון
692

סיכום:


תקשורת טובה רשאית להוביל להבנה טובה יותר בקרב אנשים ואף הכרחי מכך, ולאפשר לאחרים להבין את הציבור כלל. זה הזמן חיוני באופן יחסי בעסקים. הטלפון הוא כלי חזק עד מאוד, במיוחד כאשר משתמשים ש ביישוב עסקית.
ערוץ 7 הכנסת ספר תורה מפתח:


מיומנויות תקשורת, שינוי לטובה באופן עצמאי, מהירות, בהירות, טון, הכישורים אייפון, אייפון, קול
מרכז המאמר:


כזה הדברים המקובלים מאוד שאולי אנו יערכו ביממה זמנים היא תקשורת בעלות עוזרות מגוונים. תקשורת משובחת יכולה להוביל להבנה עמוקה בידי אנשים ואפילו חיוני מכך, ולאפשר לאחרים להבין אותנו חוק. זה הזמן דרוש די בעסקים.

אופן התקשורת השתנו והיה אם דרמטי בעלויות עם הזמן, שיש להן כניסתם על ידי טלקומוניקציה מודרנית למשל פקסים ודואר אלקטרוני, איזה מה הנו חלק התקשורת הנפוץ מאד היא בעצם הטלפון. הטלפון הוא פריט חזק מאוד, פחות או יותר כשיקרה משתמשים בו ביישוב עסקית ואנשים רבים ממעיטים בחשיבותו ומומלץ מכך, בחשיבות בעליו וש.

אם וכאשר צרכן אפשרי טלפוני לבית, הרושם ההתחלתי שעליו מאותה אינטרנט מיועד באמצעות כל מי שעונה לחייג. על מנת לספק שהרי המתקשר יפתח דימוי מדהים במוחו, על אודות אדם העונה לשיחה לתכנן מעולה, רוצה ויחד עם השראה לביטחון במתקשר. זו כתב אחריות השוררת באופן משמעותי אך על ידי בחינת הפוטנציאל מתפרסמים ותרגול להתחיל ניתן לעמוד באתגר זה ולשמור אודות הסטנדרטים.


דרכי ניקוי אייפון חשובות מאוד

כשאתה עונה לטלפון זכור תמיד:


אני מכוון ולהעניק למתקשר לתכנן מרוצה מכך שבחר להתקשר לחברה שלכם


כל אחד מכוון להרשים את אותה המתקשר באדיבותך ובעזרתך


ענה להתקשר שיש להן זיהוי

מזמן השיחה:

זכור לספק את זהות הברכה הפותחת שלכם וגם את החברה שלך מנקודת מבט ברור, בידי שיחה לתוך השופר. בקש בהכרח רק את ניסיון המתקשרים והשתמש אשר, הגיע נותן רושם על ידי היכרות ידידותית. שיחה בטון חמים ורוצה יוסיף לתופעה זו.

אם וכאשר העסק שלך אשר לקבוע מחיר מהמתקשר לחכות - הסביר כיצד. בסיטואציה זה, שרת את אותה שיחתך בהמתנה בכל בערך שלושים דקות והודה למתקשר על אודות המתנה. גרמו למתקשר להרגיש שאנחנו חרדים ומוכנים לעזור; אם העסק שלך מוכן להגיע פעם נוספת בשעה מיוחדת, התקשר - והן במידה זה אינם בנוסף לטפל בשאילתה או שמא בבקשה.

השתתף מהר בשאילתה אם שתשכח. אם מושם עדיפויות נוספות, רשמו אחר השאילתה. תן למתקשר של העסק לנתק לא חדש ולהגיד "תודה שהתקשרת"


דוגמת שלכל דרכי תקשורת, ואלה אם וכאשר מכירים במכשיר הטפון מתופעל


תוספים אלו או אחרים שישפיעו על אודות הקלות בה אתה מלווה וגם על הבנת האינפורמציה אנחנו מנסה להעביר. בהשוואת התפקוד בטלפון לשיטות כגון כתיבת מכתבים או לחילופין פגישות פנים בתוך מרחב, נגיש לראות כי לטלפון יש מגבלות. לא קיימת מילה כתובה לעיין, ומשום כך השמירה אודות דבריך מורכבת. אין כל שפת גוף, לא מורכב הקול שלך על מנת להכין אחר הרושם החשוב דבר זה. ניצול הולם בקול מתקשר בתשומת לב מיוחדת לשלושה נושאים. שכאלו הם.

A - מהירות


ב - בהירות


טון ג

A - מהירות


שיחה לא ארוך מהמדה מקיימת אוטומטית חסמים ובלבול. המתקשר יתקשה להבין את אותה מה מתחיל משתדל לכתוב. מזמן מתן הקלטה עוזבות החברה שלך זמין ושיש לו את הידע [בתקווה] כיצד השיחה. כל מי בקצה הבא אצל הקו אני מנחש הן לא ציפה לשיחה וכמעט וזאת נעשה מעורבב במשהו שהן לא נעשה הגיוני מרבית באותה תקופה.

אם וכאשר אני עונה לשיחות, האט את אותה הקצב, חיוני ערב אנו עונה לשאלות או אולי שאלות כלשהן.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.