Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

blog post

3 דוחות אשראי ללא תשלום עבורךספירת מילים:

432סיכום:

במידה היית ללא הפסקה למישהו של עלול להחזיר פריט נוסף מסויים בלי כסף, סביר להבין שתגובתם תיהיה, דבר זה המלכוד? במקרה של דוחות אשראי אין כלל שיגרה, מעכשיו אתה תוכל לקבל חזרה עותק בלי כסף בקרב דוח הגיע השיטה שנקראת שלוש לפרטים מה : Equifax, TransUnions ו- Experian. לעוד פרטים באתר נסתכל בדבר בית הדין ואיך יהיה אפשרי לערוך תועלת שממנו.


מילות מפתח:

דוח אשראי ללא תשלום, Experian, TransUnions, Equifax, כרטיסי אשראי, דוחות בעלים, התרעת הונאההפקת המאמר:

אם וכאשר היית ללא הפסקה למישהו של יכול להשיב כלי מסוים בחינם, נורמלי להבין שתגובתם תראה, מה המלכוד? במקרה של דוחות אשראי אין נורמה, מעכשיו אפשר לקבל חזרה עותק בלי כסף של דוח זה הזמן השיטה שנקראת 3 סוכנויות סיפר האשראי: Equifax, TransUnions ו- Experian. הבה נסתכל על אודות בית הדין ואיך תוכלו ליצור טובת ממנו.

תיקון לחוק דיווחי אשראי אישי הפדרלי (FCRA) מכריח רק את שלושה סוכנויות סיפר האשראי הארציות לספק בשבילך עותק כזו בלי כסף של דוח האשראי של החברה כל שנה. כבר החל מ מתוך -1 בדצמבר 2004 והגיע לשיאו כשאתם מבצעים -1 בספטמבר 2005, נציבות הסחר הפדרלית דורשת מסוכנויות הנ"ל לתת דוחות המתארת את בסיס שלב מתגלגל. בקיצור, ב -1 בדצמבר 2004, והיה אם אני גר במדינות מערביות מסוימות, זכית באותה זמן מסויים וכול שלושה חודשים נפרד איך נוספו ארצות רבות. עד לתאריך 1 בספטמבר 2005 בעלי זכאות תושבי בכל המדינות.

למרבה המזל עבור הצרכנים, אינך צריך לפנות לחוד לשלוש סוכנויות הדיווח במטרה להשיב רק את דוח האשראי של החברה שלכם בחינם. תצליחו לבחור אם מקוון בכתובת www.annualcreditreport.com; או שמא במכשיר הטלפון 877-322-8228; עד באמצעות מילוי מסמך מעוניינת דוח אשראי ושליחתו בדואר:

פועלי חברת מבקשת דוח אשראי שנתי <br>
ת.ד. תיבה 105281 <br>
אטלנטה, GA 30348-5281

הטופס נגיש והיה אם מקוון ש ניתן לעשות את ההדפסה את המקום ולשלוח את השיער בדואר בכתובת: www.ftc.gov/credit.

והיה אם העסק שלך זקוק לעותקים לעתים מזומנות 2 שנים, אפשר להגיע בעלויות 3 סוכנויות הדיווח ולבקש העתקים. אתה תשלם עבור חברת זה.

<b> על מנת לעשות את ההדפסה עותק מהדוח של העסק, צור קשר עם:

Equifax </b> <br>
800-685-1111 <br>
www.equifax.com

<b> מקצועי </ b> <br>
888-EXPERIAN (888-397-3742) <br>
www.experian.com

<b> קישור טרנס </ b> <br>
800-916-8800 <br>
www.transunion.com

קיימות גם חברות פרטיות שהמזוזה ישיגו עבורך את שלושת העותקים בקרב דוח האשראי שלכם. הכרטיס מתקשר בתשלום, אילו יכול להיות שתמצא שהשירותים שלהם יהיו קצת טרחה מעניק לגשת כל אחד בנפרד שיש להן 3 היצרניות.


לאחר מכן האם ניתן להפיק טובתו של מהחוק? באמצעות הזמנת עותקים בידי הדוחות שלך מהחברות הכול על מקור מספר שבועות מתחלפים. במרבית הצרכנים יישארו שכן תוכנית זו מספקת ומהווה תאפשר לי להשוות מכיוון הדוחות על ידי כל סוכנות. וזאת שאם העסק שלך תיכף חושד בהונאה תבקש לבחור

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.