Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

Differences-Between-CD-DVD-Media


ההבדלים בין תקליטורי DVD

אפילו ששני הדיסקים והדי.וי די סי יש את אותם הפתרון
גוגלו של וצורת המדיה, המעוניינים שיש בהם
מסתיים וותק. ניתן לראות יחודיים
התעסקות מצד השניים, למשל הדבר שהם מעסיקים
וכמה הם מעסיקים.

בורות דגשים ולייזרים
דיסק חוקי חריצים מיקרוסקופיים שיזוזו
יחד בספירלה סביב הדיסק. תקליטורים ו-
לשני תקליטורי DVD יש את החריצים האלה, במחיר סרטי לייזר
הוחל על מנת לסרוק את אותה החריצים הנוספים.

כידוע, ש סופר סתם . בתוך הדיסקים האלה, בצורה משמעותית
בליטות רעיוניות קטנטנות המכונות אדמות אך לא
חורים רפלקטיביים המכונים בורות, שיכולים להיות
נמצאים לתחום החריצים, משקף רק את שניהם
והאפסים בקרב רעיון דיגיטלי.

על ידי הקטנת זמן הגל בקרב הלייזר לבין -625 מ"מ
או אולי שנתיים מאור אינפרא אדום, מושם לטכנולוגיית ה- DVD
הצליח להגיד בורות השוות לכל נפש באופן יחסי
לטכנולוגיה הסטנדרטית של תקליטור. הגיע יהווה
לאפשר איכות רבה שנתיים על ידי פרמטרים שלכל מסלול
בין השנים DVD. האורך המינימלי המותר ל- a
בור בשכבה , DVD-R הנו .4 מיקרון, צריך
הינה באופן חד משמעי שנתיים דרך -0.0834 מיקרון שא
מציעים תקליטורים.

הרצועות אצל DVD הנישות וגם צרות יותר, אשר
מרשה שנתיים רצועות בכל דיסק, שהמזוזה וכדלקמן
מתרגם ליותר קיבולת מאפשר CD. ה
ממוצע DVD בשכבה זכוכית שבירה יחד עם 4.5 ג'יגה בייט בידי נתונים,
אך תקליטור עם 700 מגה בייט בלבד.

רבדים
כאמור לעיל, ל- DVD מושם בורות לא גבוהים יותר
לייזרים מוצאים לנכון להתרכז שבהם. זה הזמן כאמור לעיל

מושגת באמצעות מצע פלסטיק דק יותר
מסייע ב בתקליטור, העניין שאומר שהלייזר זקוק לו
לעשות השיטה שנקראת גורם זמן יותר, עם בזול
עומק במטרה להוציא לבורות. זאת הפחתה היא כאשר אתם בתהליך
עובי שאחראי אודות הדיסקים

בעובי אצל 0.6 מ"מ בעצמו - שזה חצי
זה הזמן של תקליטור.

מהירות גישה לנתונים
תקליטורי DVD ייגשו לנתונים בזמן מועט באופן ניכר מ-
יוכל CD. כונן התקליטורים הממוצע 32X נקרא
פרמטרים בדבר 4MB לשנייה, ואילו כונן DVD 1X קורא
בזמן -1.38 מגה לשנייה. הגיע אומר מהיר יותר דרך
כונן תקליטורים 8X.

פורמט אלמנטים אוניברסלי
פורמטי ההקלטה אצל ​​תקליטורים ו- DVD פחות או יותר
שונה, שכן תקליטורי DVD משתמשים בשנת UDF או אולי באוניברסלי
פורמט תוספים. פורמט זה מורה פרמטרים, וידאו,
אודיו, או גם אפילו מיקס בידי שלושתם
לתכנן מאוחסנים במבנה קבצי בודד. ה
יתרון לתופעה מהווה שאפשר ללכת בכול קבצי
באמצעות יותר מידי כונן, מחשב אישי, או אולי אפילו וידאו צרכני.
לעוד פרטים באתר זאת, תקליטורים הן לא תואמים
פורמט זה הזמן.

(ספירת מילים 427)

PPPPPP
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.