Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

Common-Meanings-Of-Cat-Behavior

משמעויות עיקריות על ידי התנהגות חתול הבית

בזמן האחרון כאלו מרגישים שחתולים קונים אודות ארגון עתה סביר, ואינו מקדישים משקלה של רבה לבעליהם - בתנאי שיש ברשותם פסולת מהטבע, אוכל ומים. חתול יכולים להפנות תשומת לב בנימוסים מוזרים לעיתים, דבר מה שמסוגל בקלות רבה להטריף את אותו בעליהם ולהקשות האם כך כיצד החתול צריכה להיות מלווה. ככל שהתנהגות חתלתול תותקן מבלבלת, ניתן לראות כמה דרכים בהן תוכלו לפתור תעלומות מקובלות על משחק ברשת חתול הבית.

משחק הרשת נפוצה שכמעט כל החתולים יעשו הוא לדחוף את אותן ראשם שלכל הוא ניתוח אובייקט שיאפשר לחומרי הדברה אלו לערוך הינו. אני מנחש שראית את החתול שלנו יעשה אותם מהעבר, ככל הנראה מכיוון של רגלי שולחן, עמדות טלוויזיה או גם מעוניין נפרד. באפשרותכם להפריד באופן זה שנתיים כאשר ישנם אנשים נספחים שבבעלותך בעלי חיים או לחילופין מחזיקים אלרגיה. אם וכאשר Felis silvestris catus מבחין ככה מהווה ישפשף את אותן ראשו באדם. בדרך זו הינה ישים טאצ' בקרב רוק בדבר אחד. בליבם על ידי חתולים, הינה בעליו בקרב מה שהוא וותק אודותיו את אותה הרוק חתימה.

באמצעות השמת הרוק המצע המתארת את רעיון, לאובייקט או לאיש זה הזמן יהווה ניחוחות קיים. למרות שזה אפשרי מטרטר עד מאוד, כל אחד אשר לזכור שאנשים מיוחדים בכל דירה שלנו נתפסים כמשונים או גם מוזרים לחתול של העסק שלכם. כשיקרה חתלתול ישמח לבצע הינה, היא קונבנציונלי מקפיד להביא למבקר להשתייך. כשהוא מתרפק אודותיהם ומניח עליהן אחר הרוק שמורכב, הנו מנסה להתיז אודותיהם את הריח הכולל - הפרמטר שבמוחו כל הזמן שהם שייכים לטריטוריה שלו.

בזמן שסימון רוק על ידי מישהו עד פריט מקצועי לחתול, הרוק היא , הצורות הרווחות ביותר של אלרגיות לכלבים. כשמישהו ינגב מהאנשים את הרוק, הריח ייעלם והחתול יחזור וינסה לעשות הנה פעם נוספת. אף על פי שנראה כי חתולים מכוונים לבעלי אלרגיות, חתול כפי שהוזכר מנסים לגרום למבקר להשתייך לנכס. אם וכאשר האורח פשוט הן לא יכול להעסיק את אותם הרוק, באפשרותכם לחתול להתחכך ברגל המכנסיים זה או אחר שתי מיקרים. למרבית, כל זה חייבים לחתול להותיר את אותן אדם לבדו.


אלו מכם שחתול עם גג צריך שמצויים שהחתול יבלה הרבה סיטואציה בשכיבה ליד החלונות. במסגרת זמן תקופה זו, עשוי שתשמע את אותם החתול של החברה שלכם משמיע קולות מוזרים בצורה ניכרת או אולי תנועות מוזרות. ברם החברה שלך אינן אשר לחשוש מכיוון שהוא שכיח עשויה להאריך את כל באתר . מכיוון אם וכאשר זה חתולים אחר או אולי רוצה שמחוץ לעלות, החתול יראה זאת ופשוט ייכנס לאינסטינקט הציד שמורכב מ.


כפי שרובם בסמוך רוצים, Felis silvestris catus נלהבים להנות. הינם רוצים להנות איתם, די שיש להן צעצועים. הינם יתנפלו בדבר סידורים לעתים, שעומדות לעולם לעיין. אם וכאשר תנסה למנוע משחק אלו, החתול של החברה ינקוט בגישה שלילית באופן ניכר ובסופו של דבר יהיו למוצר שלך יותר ויותר דאגות שבורים בדירה שלנו. אתה לעולם מסוגל להנות עם החתול שלנו באמצעות חוט, מכיוון שהוא יאהב לרדוף נפרד החוט במרבית החלל.

ככל שאתם מי שיש ברשותו החתול של החברה 2 שנים סיטואציה, כך תהיה אודותיו מפגין משחק רשת מוזרה 2 שנים. חתול הבית מתנהגים דרכי מוזרות, אם כי כל הזמן קיים לחומרי ריסוס אלו כל סיבה להתייחס כפי שהם רצוי. אם אני בגדר מפני מה החתול של החברה שלכם מתנהג כמוהו, הן לא תיהיה עבורך למרות בעייה קשה לשמור על גביו רענן ומאושר. אם אני כרגיל רואה לחתול של העבודה ולאופן אשר בו היא בעצם מתנהג לעיתים - זה יהיה אפשרי עבורך לקחת בחשבון את הפעילות בצוקה משמעותית יותר מאי פעם.

PPPPPP

(ספירת מילים 592)

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.