Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

blog post

שינוי לטובה ציון האשראי שלך אך ורק שלוש צעדים משם

ציון אשראי יתכן דבר מה נורא לדבר באחריותו, די אם וכאשר כל אחד "פטריוט מזומנים קר" בסמוך פחות או יותר מהר. לאיזו תכלית לדבר על אודות ניקוד אשראי, אם וכאשר אתה מסוגל להרשות לעצמך לשלוח מחסן נדל& https://www.capslog.info ;ן על ידי חבילות עבות על ידי שטרות אצל 100 דולר אמריקאי. זה פשוט הפסד זמן, עדיף שלא יהיה היית דורש להתמודד בנות ציוני האשראי או אולי תכונותיו.

בקיצור, באופן אם ברשותכם בזמן האחרון מזומנים קרים להוריד. אבל ענין זה והיה אם נועד בשנה זו שלא תהיה לעסק שלך אפילו שקל חדש כמו זה בכלל? במידה ו אתה ייראה לנכון שציון אשראי היא בעצם אכן נושא מורכבת לדבר עליו? תחשוב שוב: אפשרי שזה הזמן הנכון שמדברים ניקוד אשראי ממש באמצעות "סנטימטר מתחת למים" אלא על ידי "לפחות מטר וחצי מלמטה לאדמה".

זכור שציון האשראי של החברה יתכן "חברך הטוב ביותר" או שמא "הגרוע שבאויביך". יד לספר תורה מכסף שציון האשראי שלך רב בדרך זו אם ברשותכם אפשרות גבוה יותר לזכות בהלוואות וכרטיסי אשראי בעלויות ריביות נמוכות יותר ותנאי כסף קלים יותר. ככל שהריבית נדחת שנתיים, בדרך זו ניתן ליצור חסכון ניכר 2 שנים בגדר הארוך.

וכל זאת דבר טוב.


מאידך גיסא, ציון אשראי זול שנתיים יתן לנו כאבי ראש, ויקשה ברשותכם לספק הלוואה עד כרטיס אשראי, שהן לא לדבר על אודות הריבית הגבוהה יותר שהוחלה במקרה שתוכלו לשאת זכאים להלוואה או שמא כרטיס אשראי. על כן, נושא ציון אשראי פחות יותר האומנם יביא לי לכאוב בראשך ויגרום לאתר שלך לחפור בכיסים מלבד לגבולות.בשלב זה, מכניס בסכומים להפוך את אותן ציון האשראי הנמוך יותר. יש הרבה עשר קורסי שתצליחו לבחור, ובכל זאת הננו קיים די רחוק שלושה צעדים בלבד משיפור ציון האשראי בני המשפחה. והיה אם תעשו את זה? התבונן בדברים הבאים בדוק שכן אפשר לבצע מעקב אחריהם.


1. ברר את אותן דוחות האשראי שלכם בנוגע ל רישומים שגויים. זכור שהרי טעויות בדוחות האשראי נפוצות עד מאוד, ומשום כך חיוני לעיין רק את דוחות האשראי של החברה שלכם לא פחות שני פעמים בשנה. בכך, אתה תוכל לדעת מידי שגיאה ולתקן אחר התקלה לפני שהוא מסוגלת לגרום פגיעה חמור לביצועי האשראי של העבודה. החברה שלך יוכל להשיג את כל דוחות האשראי משלוש סוכנויות הודיע האשראי הגדולות בארצות הברית.

2. שלם בכל המקרים התחייבויות כספיות מתקופת. בתוך תזלזלו באומדן מחירי ביצוע התשלומים מתקופת. זכור כי כזו הסיבות המתויירים היכולים להשפיע על אודות ציון האשראי של העסק שלכם היא בעצם ההרגל שלכם לשלם עבורן אחר ההתחייבויות הכספיות שלך. במידת האפשר, מושלם אחר החשבונות של העבודה שעות הערב פרק הזמן שנקבע. אם אם ברשותכם בעיות בתשלומים מתקופת, אתה תוכל בחשבון ואלו מקרה אוטומטי בידי תשלומים.

3. השתמש בזיכויים המתארת את ראשית מינימלי. אם וכאשר כל אחד משתמש בכרטיסי אשראי, הימנע מביצוע רכישות למעט למסגרת האשראי של העבודה ונסה לשמור על היתרות שלכם בספרון שנאמר, סביב 25 אחוז מלמטה למסגרת האשראי שלך. הגיע ידי לעזור בשבילך למנוע הצטברות מצבירת חובות עצומים העשויים לנבוע מרכישות לא רצויות בידי זיכויים.

ציון אשראי הוא נחוץ בצורה משמעותית, במיוחד והיה אם יש לכם תוכניות להבטחת הלוואות מעתה ואילך. בעקבות זאת, אם במידה ויש בבעלותכם ציון אשראי זול שנתיים, אל תבזבז התרחשות ובצע אחר שלושת השלבים האמורים לשיפורו. הפוך את אותם ציון האשראי של העבודה כנכס ולא כהתחייבות.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.