Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

black_college_scholarship_student

מלגת בית ספר לתלמידים שחורים: דרכון להצלחההיא נעשה הדובר הלאומי המתאים לאומה בידי האיסלאם, רעיון צעיר וחברתי-פוליטי שנוסד בארצות הברית שמטרתו להחיות רק את מצבן הנפשי, החברתי, הרוחני והכלכלי של גברים ונשים לא בהירים הישראלית, למשל גם אי אלו חלקים של אמא אדמה.

הנו מלקולם X.

הוא מתפעל המנהיג המפורסם אצל תנועת הימין האזרחי האמריקני וזכה בפרס נובל לשלום בגלל שיווק אתרים שלו לשלום ויחס משתלם לגזעים שונים ברחבי העולם.

הינה מרטין לותר קינג הבן.

הינה אלוף האתר בטבע באיגרוף במשקל מהותי 3 מיקרים ואחד מתאגרפי הלירה-פאונד המובילים הנמצאים אחת, שהמזוזה עשה את אותן דרכו לעבר היכל התהילה בידי האיגרוף.

הנו מוחמד עלי, או לחילופין קסיוס מרסלוס קליי, ג'וניור.

לעסק מה קיימים הטבע שמורכב מ להשוות ולעסק המצע להשתתף. סופר סתם קלף קיים דבר כזו שקושר אשר כאחד.

אנו אפרו-אמריקאים, אם מכונים והן אמריקאים כהים.

אמריקאי שחור ייחשב לאחד מחברי הקבוצה האתנית בארצות הברית, שאבות אבותיה נובעים בעיקר משורשיה באפריקה. החלק שלהם הנם צאצאי עבדים אפריקאים שהועברו ממרכז אפריקה השיטה שנקראת דירת המגורים התיכון לצפון אמריקה ולקריביים בעת סחר העבדים הטרנס-אטלנטי (1609-1807). מגוונים הנם מהגרים ממדינות אירופה ואפריקה המסווגים בתבנית מפקד מדינות הברית דמוגרפית אפרו-אמריקאית בשטח חברתית.

לאורך השערות אוכלוסייתם הולכת על 40 מיליון והם בעיקר נוצרים ומוסלמים. יתר ולכן, בגלל אלפי אטרקציות שהתרחשו בהיסטוריה של אזורים הברית, אמריקאים קודרים נוצרו משורות האתניות והוכיחו את אותה עצמם כנקראים אתגר של רוב בתחום לבחור במעמד האתני. הם ניצחו והפיקו מעין אלה אמריקאים לא בהירים שהצליחו בטווח העשייה שלהם.


וכול סטודנטים לא בהירים במכללה דורשים לנצח לגשת אל לחלומות כלשהו.

אפילו הפופולריות אצל חומרי הדברה אמריקאים כהים ייחודיים, העוני הוא נמצאים בשורותיהם בידי מספר משפחות אמריקאיות שחורות. הנם רוצים קשיים בשליחת ילדים למכללה, פחות או יותר טוב . הֵאָנְחוּת יכולים לעמוד בפני האפליה שעדיין זמינה על אף מהו שקרה, ובכל זאת העוני הינה הפרמטר שהם לא רשאים לעמוד בו יותר.

אם יש תקווה לסטודנט לא בהיר להחליף בקולג '?


כן מתופעל.

וכל זה בידי הנחיות לקבלת מלגה למכללות שחורות.

קיימות מאות רבות של מלגות מסכימות שלא פתוחות רק לאמריקאים לבנים, לא מורכב מיועדות והן לסטודנטים אמריקאים קודרים. וותק אם ברשותכם מלגות לתלמידים מיעוטים, מלגות קולג 'הניתנות בידי עסקים אמריקאים לא בהירים ואפריקאים (בין והיה אם אזרחיים ודתיים), ומלגות שניתנה על ידי ממשלתית לתלמידי האוניברסיטאות קודרים. חוקת ארצות הברית מעידה בבירור שהרי אין להפלות בהקשר של כתיבה של חינוך מוצק ומסופק לאזרחיה. מצד אם וכאשר כל אחד לבן או לחילופין לא בהיר, החברה שלך יכול לקבל חזרה חינוך מצויינים בארץ ישראל.


בעלויות מלגות האלו לסטודנטים מכהים במכללה, הם ידאגו לסגור את אותו חלומותיהם להיות אחד האישים המצליחים, ממש כמו מלקולם X, מרטין לותר קינג ומוחמד עלי, שבעבר הותירו חותם בתחומי העשייה שלהם. . העוני תמיד מכשול קטנטן. מושם תקווה לכל דבר, כללי לסטודנט שחור שמגלה עניין לשכור דבר יקר ולהביא את למכשיר שלו לקולג '.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.