Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

blog post

3,200 מסיימי הקורס נותרים מחוץ לבתי ספר בבולטימור בשל חיסונים נדרשיםספירת מילים:

484סיכום:

לפני 6 שנים הוסיפו מחוקקי הארץ נלווה חיסונים חדשניים לרשימה הממוקם על בתי מעצב השיער בבולטימור להעניק שרוב הילדים ועד ל כיתה ט 'יהיו שעות הערב שאנו עוברים בבית הצבע. העיתןי הזעיר ביותר לילדי בתי מעצב השיער בבולטימור לחיסונים החדשים מתבצע תחילת השיעורים לשנת הקורס 2006-2007. מפאת העדר ציות ברחבי מדינת ישראל, אירוע הגיע הוארך על גבי -1 בינואר 2007. מסיימי הקורס שקבעו תורים קבועים לחיסונים הורשו להשתתף בקל ...


מילות מפתח:

בולטימור, בתי טקסט בולטימור, בתי טקסט

הפקת המאמר:

ב2005 הוסיפו מחוקקי הארץ כמה חיסונים חדשים לרשימה הקיים על בתי הספר בבולטימור לספק שכל של המשתתפים עד כיתה ט 'יהיו שעות הערב שהם לומדים בכל דירה מעצב השיער. העיתוי האחרון לילדי בתי המעצב בבולטימור לחיסונים החדשים התבצע תחילת הקורס לשנת הקורס 2006-2007. בגלל אי ציות בכל מדינת ישראל, כל אירוע הגיע הוארך ל -1 בינואר 2007. תלמידים שקבעו תורים לחיסונים הורשו להשתתף בשיעורים למשך שבועיים נוספים.
כולנו מצויים כעת בפברואר ו -3,200 תלמידי בתי עיתון בבולטימור נותרים מהסביבה ללימודים מכיוון שלא קיבלו חיסונים מכיוון של הפטיטיס B ואבעבועות רוח. הינו יש את בסך הכל 12,000 סטודנטים מודרים כמעט בכל ארצנו, אשר אינם באים בדרישות החדשות.פקידי מדינה עשירים, ובינהם ואלה מחזיקים בתי טקסט בבולטימור, אינם זכאים לסמוך שישנה מצוקה כזו. למרות זוהי נתפסה התחייבות אינם מבוטלת, הינם השתכרו כולם מתוך מטרה לספק תאימות. בבתי המעצב בבולטימור, שעבדו בנות גורמי בריאות ממלכתיים, שלחו מכתבים לבתי התלמידים, צרו קשר להורים, סייעו בקביעת פגישות חיסון, השווי כנסים בעלות התלמידים והקימו מרפאות חיסון בשעות מאוחרות ככל האפשר.מ.ר. שירותי תמלול ריד, מתעסק התוכנית על ידי מגמות לימוד הבריאות הממלכתיות לחיסון, הצהיר שהרי המימון בקרב 1.3 מיליון דולרים לפרויקט הן לא התקבל ואפילו ספטמבר. זה הזמן הותיר לא הרבה בצורה משמעותית מקרה לפתח מרפאות בלי כסף ובעלות רגילה בכל ישראל. בתי עיתון מגוונים, כולל מספר בבתי הספר בבולטימור, אינן נותרו ש עזר במרפאה או היעדר צוות אנשי ניקיון סיעודי למשפחות עם עסקאות פשוטה ולהורים המועסקים זמן קבוע רבות.
יפעת תמלול אף שרבים מאשימים את כל ההסחבת בידי אבא או אימא, אין חוט משותף מאיזו סיבה לא חוסנו הילדים. בתי הצבע בבולטימור יצטרכו לחכות ע"מ לדעת את אותו החוויות על ידי כל אחד מבתי מעצב השיער שלה, ואפילו שניתן ישמש לאתר ולנתח רק את החומר הוא. מעתה והלאה, הם ידעו כיצד להעריך את כל הטכניקות ההתאמה הנפוצה בכל אחד מבתי המעצב בבולטימור.
האחריות וכרחה ליטול משותפת על ידי כל כך בעלי בתי הספר בבולטימור שאין הן נשארו בראשם הדבר הבעייתי הוא בעלויות התערבויות מתוכננות במטרה להעניק תאימות; מחלקת הבריאות הממלכתית שהייתה מוכרחה לבחור תכניות, אנשים וציוד כראוי לשימוש עם איך לקבל המימון; מחוקקים שאין הן רצוי לדאוג למימון שימשו מוניטין שובב מספיק כדי להועיל; והורים שצריכים להגן על ילדים בחיסונים הקריטיים דיו בכדי לזכות בתשומת לב המחוקק הממלכתי.ארבע, כל המעורבים במחוז בתי מעצב השיער בבולטימור דורשים לזכור שהרי האשמת הוריה ם בהתמהמהות מפרה את אותן קווי התקשורת. זה הזמן ממשי לעסוק במשותף. עבור מגוונים מההורים בבתי המעצב בבולטימור, בהשוואה באזורי המגורים של שבעיר, קשה להפוך ילדיהם לרופא למשהו לא חירום. הם ספקים זמן קבוע רבות. שונים קונים ב-2 אתרי אינטרנט או 2 שנים רק במטרה להספיק על פי רוב לפגישה. אין ב

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.