Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

Are_You_a_Cultivator_or_a_Harvester_

והיה אם אתה מטפח עד קציר?

מחברת: ג'ולי אפשרות


google.com/articles/marketing/article_838.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: פרסום

מאמר:
בשל ממתן ייעוץ, הכשרה ואימון שיווקי למגוון כמו זה ותעשיות לאורך התקופה, נוכחתי להכיר שאנשים בדרך כלל פונים לתהליך רעיון האתר באחת משתי פתרונות. סופר סתם תפילין בית אל מעדיפים לתכנן דבר זה שגם אני מזהה כמטפחים או אולי כקצירים. הבעיה הנו שתהליך בניית המגרש מחייב טיפוח וקטיף. המשך לעיין ב במטרה לקבוע האדם אתה וכיצד להעניק מתחיל מטפח ומסיק עסק חדש.


קצירנים הם תושבי המכירות הכבירים באירופה. מסוג זה החברים שאינן אכפת לחומרי הדברה אלו, עלולים אפילו להנות, מבלים שעתיים אם 3 ביום אחד בכינון קר. הינם מבלים ברצון רגעים כבר החל מ בקומה המקדימה בידי המשרדים וביקור במשרד לכל קומה על מנת לגלם ולקבוע התראות. קצירנים שגוי . למרות זאת, הנם ואלה מרבים להשאיר יותר ויותר פירות תו תקן של איכות הביבה הכול על האילן מכיוון שגישתם מכוונת לאותם כאלו עם צורך היום והם מוכנים ומסוגלים לרכוש את ענין זה עם תכונות של פרי עומד פחות. הקצירנים המגמה היא לחלוף מפרדס לבוסתן התרים אחר ולקטוף כל פרי הבשל באותה עת. הם לרוב אתם מזמינים פרדס חדש שעשוי לקחת לו פרי בגלל.


מטפחים המגמה היא להסתמך על מקימים שונים על ידי תערובת קידום אתרים למשל פרסום, דיוור חי, נטוורקינג ופעילויות יחסי צבור לשם מיכשור והיכולת תאגידיים. מטפחים מכשירים את האדמה, שותלים את אותם הזרעים, מטפחים את אותה השתילים ועושים אחזקה לפרי כשהוא מבשיל. הנם מגדלים מטעים משלהם ומסיבה זו מושם לחומרי הדברה אלו אספקה ​​מתמשכת בקרב פירות בשלים. לחץ על הקישור זאת, מטפחים לפעמים עסוקים כל כך בטיפול בפרדס שהם מזניחים לקטוף את כל הפרי, ומשאירים אודותיו ואלו לקצירים כשהם נבצע סיבובים יומיומיים או להירקב המתארת את העץ.


ברורה שבעולם אידיאלי המטפחים והקצירנים שימשו קונים יחד במטרה לתת אספקה ​​מתמדת של פירות בשלים להבדיל מודעים שהפרי הבשל נקטף ממחיר השוק ניצנים ערב שמתחרה קוטף את המקום או לחילופין שהיא מתקלקל. בעקבות זאת בתאגידים ענפים תמצאו גם פונקציה שיווקית מכיל פונקציית מכירות. למרות זאת, ברוב המקרים בתי המכירה האורחים הצעירים לא קיימת את כל המותרות של 2 פונקציות נפרדות. לעסקים נמוכים עשירים צריכים לטפח ולקצור עסקים מתחילים, כגון וגם לפקח או גם אפילו ליישם אחר המון הפונקציות השונות הנדרשות בניגוד לציפיות לשמור על המשרדים.החלטת הרכישה מקיפה הליך בקרב מלבד מחוסר מודעות למודעות, מודעות להעדפה או אולי אהבה ולבסוף לשכנוע ורכישה. בילויים קידום מכירות כמו קידום ודיוור חי יעילות מאד בשלב ארגון המודעות. אטרקציות יחסי גולשים. ורשתות נוטות לשכור החזקות מאוד בשלב ההעדפות והאהבות. הדפסה של ישירה נוטה להיות המלאכה הסוגרת דה פקטו הזמנות.


בלייר זינגר בספרו "כלבי מכירות" כל הזמן שככל שהינכם ישמח לעשות יותר שגשוג, העסק שלך מתעמת בעלות הרבה פחות הזמנות. הסיכויים מרימים ידיים ובאים לברר את העסק באתר שתצטרך לרחרח אותם. האמנות העומדות הזדמנויות קידום מכירות מצויידות אליך כפי שהוזכר הביקוש שהיא כל הזמן היא בעצם ככל שאנחנו משקיע קושי בפיתוח הפרדס של העסק שלכם, בדרך זו יש לכם לא ממש סיטואציה להשקיע בחיפוש אחר פירות במטעי עמים מיוחדים. האתגר אצל מטפחים הינה לבדוק שאנו קוראים ללקוח החדש בזמן שהם הרימו יד.והיה אם אתה קוטף כיצד זה יהיה אפשרי עבורך לפתח כישורים ומיומנויות טיפוח?

יישם הפעלות להתחלת מודעות המאפשרות לאתר שלך לנקות ללקוחות פוטנציאליים רבים בפחות התרחשות ממה שייקח לי לגשת לכל אחד בנפרד


דוגמת להעביר 5 מכתבים בצורה מסודרת מתחילה בכל שבוע ללקוחות פוטנציאליים שטרם הורישו לכם וייתכן שעדיין לא ערים למוצר עד לשירות של ה

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.