Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

Search-Engine-Relationships-To-Marketing-296

פָּעוּט מנוע חיפוש לתיווך


הנוף אצל רשת השתנ
2 עיבודים דרסטיים למשך השנים. בלבד בעלות
טכנולוגיה הויזואלית, אילו מה וכדלקמן בעלות שותפויות שונות
בין חברות החיפוש המגוונות המגוונות אף.

עשוי שאתם מריץ רק את שאילתות מנוע הביקוש של החברה שלכם
מנוע איתור מסוים, במידה כי כל מי האם כך
לתת רק את השפעות - זה הזמן יכול להיות שונה
המוסד לגמרי.


שמעון כהן סופר סתם פירוט בידי אינטרנט שמאכילים את
מילות עצמאי יקרות:

יאהו
יאהו מספיקה את אותה השפעות החיפוש העיקריות בעבור יאהו
מציאת, אלטה ויסטה ו- AllTheWeb, ומקבל לשלם לו
רישומים על ידי Yahoo Search Marketing (ידוע בעבר
דוגמת פתיח).

גוגל
מנועי החיפוש נותנת רק את השפעות העיקריות בקרב אינטרנט
למציאת AOL בגוגל וגם לנטסקייפ. והן מנועי החיפוש
מנפיק רישומים בתשלום ל- Lycos, Ask, Netscape, AOL
חיפוש ו- HotBot. זה ואלה מספק אחר
השפעה ל- HotBot ומקבל את נתוני הספריות הכולל
מחברת DMOZ.

לייקוס
Lycos קשוב אפקט הביקוש בספריה דרך
DMOZ, תוצאות ראשוניות על ידי Ask ורישומים בתשלום
מגוגל אדוורדס.

Hotbot
Hotbot משיג השפעות גילוי בספריות מ- DMOZ,
אפקט גילוי ראשוניות מ- Ask, ומשלמות / משניות
השפעה מ- Google AdWords.

לִשְׁאוֹל
Ask נותן השפעות עיקריות ל- Ask, Hotbot ו-
לייקוס. הנו משיג השפעות מציאת משניות מאת
Teoma ותוצאות הספריות מ- DMOZ, אלו שיש להן
רישומים בתשלום מ- Google AdWords.

ביחסים למכירה ופרסום, אינטרנט זכאים
מספק איך שאתם רוצה לראות. באופן מישהו אכן
מבררים על דבר, הינם בדרך כלל מתייחסים כאלו
אינטרנט. כאשר הנם מקלידים יחד עם זאת, המשמעותי מאד
לוקיישנים במנועים יופיעו - וזה למרבית
להיכן יבקר המבקר.

באמצעות שמירה בדבר מקום אדיב במנועי החיפוש,
אתה תהיה בסביבות הראשון לגולש הממוצע שמחפשים
למוצר ספציפי. החברה שלך יכול לעשות הרבה כסף
והן שיש להן מנועי חיפוש, אם החברה שלך מזהה הפרמטר אתה

עושים.

(ספירת מילים 296)

PPPPPP
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.