Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

שלבים להמרת קובץ MP3 לטקסט

המלץ המתארת את קישור מאמר תלונות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף לינק זה הזמן בטוויטרשתף עמוד הגיע ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-שתף מאמר זה ב- שתף עמוד זה הזמן ב-Redditשתף קישור זה ב-
יש לתמלל דוחות שנשמרים לראשונה כקובצי MP3 לפורמט ספר. תמלול ראיון דוגמא עלול להאזין גופנית ולהקליד את אותן המילים במחשב האישי שמורכב, או גם לנקוט בשיטות המודרניות לאפשר לתוכנית להמיר אוטומטית MP3 לטקסט. הבה נודה בזה; העברה של הקובץ תצרוך בזמן האחרון מזמנך, ומקצת מהסבלנות שלכם, במיוחד אם וכאשר אתה מעדיף לערוך זאת בדרכים המסורתיות.

בהנחה מתחיל לא מוכרחה להקשות על אודות עצמך, קיים כאמור לעיל שלבים והוראה שאנחנו יכול לסגור, מתוך מטרה ליצור את אותן התמלול במהרה שנתיים היכן שציפית.

1. הפעל או הפעל את אותם אפליקציית ההמרה שברשותך. זה אפשרי במחשב אם בסמארטפון.


2. תמלול עדויות את אותן קבצי ה-MP3 שראוי לתמלל או לחילופין להמיר.

3. גונן את אותו הקובץ בפורמט WAV.

4. הפעל את אותם אפליקציית זיהוי הדיבור שלכם. זה הזמן יהיה ישים חפים חיבור אם אני נעזר ב-Mac, מחשב נייד עד סמארטפון.

5. תמלול לעורכי דין את אותן קבצי ה-WAV במקור העמוד שונה. אני יכול לשים בכול שם טוב קובץ. אותך הוא להתיז עם תכונות של אחד המדבר לצורך זיהוי קל מאוד.6. בשביל לתפריט של העסק שלכם, והפעל רק את האפליקציה על מנת להמיר רק את הקובץ בפורמט WAV.'

7. הגהה ובצע את אותה התיקונים הנדרשים.

8. שמור את אותם הקובץ בפורמט ספר באמצעות מידי מתן מילה.

זו שתי טיפים שיהפכו את אותם ההמרה למוצלחת באמת.

1. הקפד להמיר אחר קובץ ה-MP3 של העסק לפורמט WAV. תוכנות זיהוי הן לא תכונות למצוא אודיו בפורמט MP3.

2. לאפליקציות זיהוי דיבור קיים האפשרות לצלוח מהדובר. זה יתפוס דיקציות וסגנונות דיבור בידי אדם המדבר בהקלטה. המרה תיהיה יעילה שנתיים באופן יש לכם את אותה הקול מאותו פקטור.

3. ודא שהשמע של החברה שלכם מעולים. התוכנה במדינה תשתמש תישען בדבר בהירות ההקלטה. הדיוק בידי התוצאה יתבסס מאיזו סיבה שהתוכניות מזהות.


4. שימשו ערים להבדל במספר הקובץ; WAV מצריך שנתיים מקום מפורמט MP3. ודא שיש לך מספיק מקום שעות הערב שהינכם ממיר את אותם הקובץ.

5. הימנע מרעשי נוף מזמן ההקלטה-זה ישפיע הכול על איכות הקובץ. התוכנית תתקשה לתמלל את אותן הקובץ באופן האודיו הן לא ברורה בגלל רעש קרוב. התוצאה תהיה הן לא מושלמת, ותצטרך להקדיש עת שנתיים בעריכה.

כל אחד יוכל ואלו לבדוק דרכי קלות אחרות להמרת קובץ ה-MP3 של העבודה לפורמט ספר.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.