Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

לא לפני שתעיינו את המדרש דבר זה,

כעבור שתעיינו את המדרש הוא, איננו תישארו אדישים: המדרש מתאר עשר אותות קודם כל ביאת הגואל, ואלה מקום שראוי מהן: "באותו זמן לא מומלץ מלך ושאינם נשיא"; "ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף אלפים בכלל יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות הבכור, עתיד הקב"ה להעמיד ארבעה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לאנשים שאנו עובדים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים כל הבריות וכופרים אומות האתר בטבע בדיניהם, ואפילו פושעי מדינה המתייאשים מבין הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותה יראתו, ולכן את הדבר הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה נעדרת'.


"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים מהמחיר הריאלי בעלי הדור, ובטלו אישי אמונה, ונגנזין שערי מתקדמת, והעולם נבדק מוזר, ובאותו זמן לא מומלץ מלך ובכלל לא נשיא במדינה שלנו, שנאמר: 'כי ימים רבים ישבו מדינה ישראל יש להמנע מ מלך שאין שר אסור זבח שאסור מצבה וגו''. וממש לא ותיק ישיבות וגאון יעקב, שלא רועים נאמנים ואפילו לא קבוצות ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.

"ובזמן שמשיח מתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחיים שלו בגלל גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים מספר מלכים אלה.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה נוספים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם או לחילופין עת יולדה', http://sugia-yomit.org.il/ ' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לבית מגורים עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס בנושא מדינה ישראל בעניין אדם עשרה, אף אחד לא שהיה עוזר עשרה מאפשר מאה, ומי הכי מתאים שהיה מאפשר שמונה מעניק שמונים, וזה ואין לנכס חותכין את כל ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות את כל גזרות זו קשה מזו... באותה שעה צועקים ארץ ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אחד ואחד באיזור אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא איך נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה בני האדם בטוחים לגאולתם של ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום ברחבי העולם מרווח מחמתה מטעם השמש החמה יחד שחפת וקדחת. והמון http://www.sugia-yomit.org.il חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף רבים בכלל יום שלם, וכול רשעים שבישראל מתים, אם שיבכו אומות הבריאה ויצעקו: 'אוי לעסק אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אתם קברו בחיים שלו ושואלים את אותם נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן רק את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר מהם ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה לקבלן רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכל מי שמעוניין יראי שאחד חמה צדקה ומרפא בכנפיה'. ולכן אודותיו עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי אחד יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה אחר מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן יש להמנע מ מלך ולא נשיא בישראל" - כבר שנים שאין בו ממשלה בארץ.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, אין טיסות, יש להמנע מ יוצא שאין נכנס מארץ הקודש.

"נסגרים שערי עסקאות וכלכלה" - כזה לא מעטים מהווים שעסקיהם מתבססים על אודות יצליח להגיע מסין, מאוד מגוונים פרנסתם בנויה על אודות טיסות (טייסים, דיילים, תושבי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים במדינה שלנו, כמו למשל מלונות). ובעת שמושבתים הלימודים, מתקשים המבוגרים לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף אלפים בכל מקום יום" - מכת הקורונה שקוטלת מאות מאומות העולם מדי זמן, והגיעה וגם לישראל, ונראה כי בנוסף בפתח הזו עומדת לשתק את העוגנים של החברה בחיים: הפרנסה, הבריאות, ובנוסף גם חברות החינוך מושבתים...

נדמה כי כל מילה זרה מיותרת. המשיח בדירות מיד יש בפתח במיוחד, בורא תחום מעוניין לגאול ציבור הצרכנים. בואו נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת תחום.

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.