Menu

The Journey of Mercer 188

jefftire8's blog

הבנת דוחות מסמכים רפואיים - שימושם ותפקודם

המלץ על אודות עמוד לינק תגובות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע ב-2שתף עמוד זה בטוויטר2שתף לינק זה ב-Linkedinשתף עמוד זה ב-1שתף מאמר הגיע בין השנים 2שתף לינק הגיע ב-Redditשתף מאמר זה ב-

מרגע שאדם תפס לבית חולים, מרפאה או אולי עסק רופאים, יתחילו לבנות תמלול שיחות לבית המשפט . אך ורק שהמידע שנאסף בעבור דוחות אלה יכלול את העניין שעושה אשר באופן בסיסי והכי ברורה, אבל דוחות עושים על מרבית 10 נושאים ופריטים אחרים. האפקט הסופית, הנו סדרה תמה בידי דוחות המכסים רק את בריאותו של גורם מפאת חוסר הגיע בשלמותו.


דוחות SOAP

בזמן שהרופא מדבר עם מטופל הוא עד היא יעשו תצפיות וירשום הערות בדבר עשר דאגות. לרוב ארגון שאולי נראה ש אפילו קשר לבעיות הבריאותיות שעל הפרק יצוינו, למשל משחק רשת פסיכולוגית בידי המשתמש. כמעט בכל המידע התצפיתי הללו ייכלל בדוח SOAP המייצג (Subjective Objective Assessment Plan).

מתמללים מסמכים רפואיים


דרוש למטופל לקחת בחשבון שרופאים ואחיות וכל אחראי צוות עובדים רפואי אחר לשם העניין הן לא כותבים דוחות בכלל. יש את חריגים, כאשר דוח עצמאי תלוי להיכתב כמענה בשביל מיידי וספציפי. למרות זאת, חוץ פעמים נדירים הנ"ל, חלק מהם המכריע של הדוחות הרפואיים נכתבים בידי מתמללים רפואיים.

בניית הדוח


תפקיד המתמלל הרפואי הינה לבחור את אותן הפרטים שנאספו באופן אצל תלונות ותרשימים ולהמיר אשר לדוח תמציתי וקריא. לצרכי באופן זה על גביהם לבחור מחזיקים הבנה מובילה טוב של המבנה והמטרה בקרב דוחות בריאותיים יחד עם בטרמינולוגיה רפואית.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.